شرکت جهاد نصر کوثر
ساعت
محور فعالیتهای شرکت
انجام فعالیتهای مطالعاتی طراحی و مشاوره در زمینه فنی و مهندسی
احداث راههای اصلی و فرعی ، ابنیه و پلهای بزرگ
احداث تونل سدهای بتنی و سدهای خاکی
عملیات تاسیسات و تجهیزات زیربنایی و خطوط انتقال
احداث کانالهای آبیاری و زهکشی
طراحی و اجرای پروژه های انبوه سازی مسکن
سایر فعالیتهای مرتبط
 
اعضای هیئت مدیره
مهندس محسن آقاخانی
رئیس هیئت مدیره
مهندس  احمد گائینی  مدیرعامل 
مهندس بلال سمرقندی
عضو هیئت مدیره
مهندس حسین نورنگ
عضو هیئت مدیره
مهندسی علیرضا حاج حسینعلی
عضو هیئت مدیره

پروژه های در دست اجراء
آماده سازی اراضی فاز 7 شهر جدید هشتگرد - طرح 99 ساله
طراحی ، اجراء و ساخت 700 واحدی مسکونی در هشتگرد
احداث جاده سنگبان - نیروگاه طالقان
احداث قطعه دوم بزرگراه اسلام آباد - سرپل ذهاب
تعریض و بهسازی محور قوچک - شمشک حدفاصل امین آباد - حاجی آباد
تکمیل پروژه بازسازی و احداث انهار آبیاری شهرستان و براوستان
راهسازی قطعه اول کنار گذر قم ، آزادراه امیرکبیر به محور قم سلفچگان

پراکندگی پروژه های در دست اجراء شرکت در سطح کشور

احداث راه اصلی باب انار - سروستان پراکندگی پروژه ها
 
احداث راه اصلی باب انار - سروستان
 
 
طراحی ، اجراء و ساخت 696 واحد مسکونی در هشتگرد
 
 
آماده سازی 500 هکتار اراضی فاز7 هشتگرد
 
 
پروژه راه های دسترسی سد بختیاری
 
 
احداث و تکمیل طرح توسعه تصفیه خانه آب خرمشهر